Menu strony
pphoto
lullabysart
aparaty cyfrowe

Czym jest ortofotomapa i kto mógłby ją kompetentnie wykonać?

Jeżeli spotkałaś się z takim określeniem jak mapa fotograficzna, to na pewno wiesz, że określenie to jest obecnie używane przeważnie w związku z wykorzystywaniem takiego narzędzia jak dron.


Za jego pomocą wykonywane bywają loty na wysokości od trzydziestu do czterystu m. Urządzenia te mogą być wyposażone w wysokiej jakości sprzęt filmowy, dzięki jakiemu mogłyby być wykonywane w uzgodnionych sekwencjach czasowych między innymi zdjęcia lotnicze konkretnych części powierzchni ziemi. Takie mapy z drona mogą być robione na zlecenie firm architektonicznych lub geodezyjnych, a w wypadku rolników między innymi dla prywatnych gospodarstw rolnych. Na tego typu zdjęciach można by dodatkowo umieścić współrzędne terenu lub punkty tak zwanej osnowy geodezyjnej. Możliwe jest precyzyjne oznaczenie na fotografiach posiadłości na kilka sposobów, np.: wydzielenie danego obiektu od pozostałego otoczenia za pomocą innej palety kolorów albo np. ramki, która określa granice takiej działki.


Innymi słowami spółka, jaka zajmuje się przygotowywaniem tego typu map, może dojechać w dowolne miejsce, wykonać dokumentację fotograficzną i oddać surowe bądź fotografie, które były poddane już obróbce cyfrowej. Co niezwykle ważne, zdjęcia mogłyby być zrobione w trudno dostępnym terenie o ograniczonym obszarze na start.
Oczywiście tego typu firma zapewnia oddanie pełnych praw autorskich do wykonanych zdjęć. Petent spółki, jaka robi mapy z drona mógłby mieć nadzieję na pełną współpracę na jakimkolwiek etapie wykonywania zlecenia.
19-04-17 04:44:02